ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 12

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 12 สายแยกทางหลวง ทช.ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มิ.ย. 65
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านนาดี หมู่ที่ ๖ ถนนสายนาดี-หนองแกงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 65
จ้างจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านนาดี หมู่ที่ ๖ ถนนสายนาดี-หนองแกงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 65
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลูก บ้านนาดี หมู่ที่ 6 ถนนสายนาดี-หนองแกงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 65
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านนาดี หมู่ที่ 6ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 65
ซื้อวัสดุ เพื่อดำเนินโครงการปรับสภาพสภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ราย นายสุด แสนคำภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มิ.ย. 65
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อดำเนินโครงการปรับสภาพสภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ราย นายถอด ธุระทำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มิ.ย. 65
จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาล อบต.บรบือ ณ โรงเรียนอนุบาล อบต.บรบือ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 65
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ รถจืด ขนาดบรรจุ 200 มล. ชนิดถุง สำหรับ นักเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ จำนวน 3 แห่ง ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มิ.ย. 65
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ รถจืด ขนาดบรรจุ 200 มล. ชนิดถุง สำหรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ในเขตรับผิดชอบ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ จำนวน 5 โรงเรียน ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มิ.ย. 65
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ค. 65
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายกำจัดลูกน้ำ (เทมีฟอส 1%)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 65
จ้างเหมาขนย้ายเรือ เพื่อดำเนินงานตามโครงการคลอสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เม.ย. 65
จ้างเหมาตักขนย้ายวัชพืชทิ้ง ตามโครงการคลอสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เม.ย. 65
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแวง - โคกกลาง ณ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 17 อบต.บรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 เม.ย. 65
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถตู้โดยสาร หมายเลขทะเบียน 40-0092 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 65
จ้างเหมารื้อถอนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมดินถมคันทางจากแหล่งนอกโครงการ จำนวน 2 สาย ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม.ย. 65
ซื้อATK (COVID-19 Antigen Test Self-Test Kits) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เม.ย. 65
จ้างเหมาพาหนะ รถโดยสารไม่ประจำทาง โครงการค่ายเยาวชน (กิจกรรมสัมมนาบทบาทหน้าที่ของเยาวชนต่อการพัฒนาตำบล) ประจำปีงบประมาณ 2565 กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เม.ย. 65
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในเขตรับผิดชอบ อบต.บรบือ และภายในที่ทำการ อบต.บรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 65
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อในในการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 65
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู เอช ที ชนิดกล่อง รสจืด สำหรับนักเรียน สังกัด อบต.บรบือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มี.ค. 65
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู เอช ที ชนิดกล่อง รสจืด สำหรับ นักเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตรับผิดชอบ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มี.ค. 65
จ้างโครงการจ้างเหมาบริการงานสำรวจพร้อมซ่อมแซมไฟฟ้าและแสงสว่างสาธารณะทุกหมู่บ้าน ในเขต อบต.บรบือ และภายในที่ทำการ อบต.บรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มี.ค. 65
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแวง - โคกกลาง ณ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 17 อบต.บรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มี.ค. 65
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแวง - โคกกลาง ณ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 17 อบต.บรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มี.ค. 65
จ้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ถนนสายหน้าบ้านนางอำพร รอดสังวาล ? นายบุญถิ่น บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มี.ค. 65
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่าโง้ง หมู่ที่ 5 ? เหล่าโพธิ์ บ้านเหล่าโง้ง หมู่ที่ 5 ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มี.ค. 65
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองแวง บ้านค้อ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 4 ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มี.ค. 65
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายโคกกลาง ? ซำแฮด บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มี.ค. 65
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกล่าม หมู่ที่ 8 สายทางเข้าหมู่บ้านด้านทิศเหนือ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มี.ค. 65
ซื้อจัดซื้อเสื้อกีฬาสำหรับนักเรียน ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนปฐม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มี.ค. 65
จ้างโครงการก่อสร้างเสาธงชาติหน้าที่ทำการ อบต.บรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มี.ค. 65
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าอาคารลานค้าชุมชน ณ ที่ทำการ อบต.บรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มี.ค. 65
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านซำแฮด หมู่ที่ 9 สายหน้าบ้านนายอุทัย จันทร์คำ ? นายวัชรินทร์ รัตนรักษ์ บ้านซำแฮด หมู่ที่ 9 ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มี.ค. 65
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแวง ? โคกกลาง ณ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 17 อบต.บรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 7 มี.ค. 65
ซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ (Hard Dick External) ขนาด 4TB กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มี.ค. 65
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5 รายการ พร้อมบริการเปลี่ยนถ่าย เพื่อซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน 81-9754 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มี.ค. 65
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับโรงเรียนอนุบาล อบต. บรบือและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.บรบือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มี.ค. 65
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียนฯ ชนิดถุง สำหรับ นักเรียน สังกัด อบต.บรบือ จำนวน 3 แห่ง ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มี.ค. 65
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดถุง สำหรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ในเขตรับผิดชอบ ของ อบต.บรบือ จำนวน 5 โรงเรียน ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มี.ค. 65
ซื้อถังขยะแบบล้อลาก ขนาดไม่น้อยกว่า 120 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.พ. 65
จ้างจ้างเหมาพาหนะ รถโดยสารไม่ประจำทาง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.พ. 65
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานเก็บขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.พ. 65
จ้างเหมารถโดยสาร ไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.พ. 65
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครรัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.พ. 65
ซื้อม่านปรับแสงพร้อมติดตั้ง ณ ห้องทำงานคณะผู้บริหาร อบต.บรบือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.พ. 65
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมเปลี่ยนถ่าย เพื่อซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน บม 7139 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.พ. 65
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตรับผิดชอบ อบต.บรบือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.พ. 65
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน แผนงานรักษาความสงบภายใน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.พ. 65