แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


ออนไลน์ : 10

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ วันที่ โหลด
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2564   10 ต.ค. 63 119
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2563   1 ต.ค. 62 124
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2561   2 ต.ค. 60 143