แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


ออนไลน์ : 7

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ วันที่ โหลด
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2564   10 ต.ค. 63 39
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2563   1 ต.ค. 62 59
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2561   2 ต.ค. 60 63