องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​


 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000011
วันนี้ 000001
วานนี้ 000020
เดือนนี้ 000432
เดือนก่อน 000430
ปีนี้ 004317
ปีก่อน 006425
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวงานสภาฯ
  • ข่าวรับสมัคร
  • ประกาศ/คำสั่ง
  รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ - 22 มิ.ย. 65(ดู 5) 
  ทะเบียนรับสมัครนักเรียน โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ปีการศึกษา 2565 - 1 เม.ย. 65(ดู 38) 
  ขอเชิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.บรบือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 1 มี.ค. 65(ดู 35) 
  สมัครนักเรียนใหม่ 2565 ชั้น เตรียมอนุบาล - 21 ก.พ. 65(ดู 74) 
  สมัครนักเรียนใหม่ 2565 ชั้น อนุบาลปีที่ 1,2,3 - 18 ก.พ. 65(ดู 83) 
  การยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามข้อ 2(2) )(3)(4) และ(5)และหนังสือการแจ้งในข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงธารณสุขกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2559 พ.ศ.2564 - 30 พ.ย. 64(ดู 138) 
  ประชาสัมพันธ์งบประมาณที่ได้รับ การเบิกจ่ายเงินและงบประมาณที่ได้สนับสนุนโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริการส่วนตำบบรบือ - 29 พ.ย. 64(ดู 120) 
  ประกาศ ตามพบร.ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์2565 - 1 มี.ค. 65(ดู 69) 
  ประกาศ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ตาม ม.9 ประจำเดือนมกราคม2565 - 1 ก.พ. 65(ดู 78) 
  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ - 26 ม.ค. 65(ดู 90) 
  มอบอำนาจและมอบหมายรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือแทน - 26 ม.ค. 65(ดู 70) 
  คำสั่งแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ - 18 ม.ค. 65(ดู 82) 
  แต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ - 18 ม.ค. 65(ดู 69) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 - 10 ม.ค. 65(ดู 94) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม2565 - 1 มิ.ย. 65(ดู 11) 
  ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565 - 2 พ.ค. 65(ดู 24) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาศที่ 2 ระหว่าวเดือนมกราคม 2565 - เดือนมีนาคม 2565 - 29 เม.ย. 65(ดู 19) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแวง – โคกกลาง ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,250 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.บรบือ) ณ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 17 อบต.บรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธี อิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidd - 20 เม.ย. 65(ดู 30) 
  ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565 ตามแบบ สขร.1 - 1 เม.ย. 65(ดู 30) 
  ประกาศและเอกสารประกวดราคา ก่อสร้างถนน คสล.ม.17 ตามเอกสารประกวดราคาเลขที่ E1/2565ลว.11มี.ค.65 - 11 มี.ค. 65(ดู 55) 
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.17  - 7 มี.ค. 65(ดู 59) 

ภาพกิจกรรม

โครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีสุข (ดู 27)

ครงการจัดแสดงนิทรรศการและตลาดนัดมันแกวบรบือ (ดู 38)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 512)

follow us in feedly อาการไวรัสโคโรน่า อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู 574)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ชาใบหม่อน ผสมกระเจี๊ยบและหญ้าหวาน ออร์แกนิก (ดู 33)

ขนมกะหรี่ปั๊บไส้มันแกว (ดู 980)

ดาวน์โหลดใหม่

  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 2565 : [27 เม.ย. 65]
  038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรการฐานทางจริยธรรม : [27 เม.ย. 65]
  แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 : [27 เม.ย. 65]
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2565 : [19 เม.ย. 65]
  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (มกราคม - มีนาคม 2565) : [11 เม.ย. 65]
  รายงานผลการดำเนินงานตามผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - ตุลาคม 2565) : [11 เม.ย. 65]
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2565 : [11 เม.ย. 65]
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 2565 : [11 เม.ย. 65]
  024 รายงานผลการจัดซื้อจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 : [11 เม.ย. 65]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การปฏิบัติงาน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เลือกตั้ง