ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม


ออนไลน์ : 9

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน2564 3 พ.ค. 64 114
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านเหล่าโง้ง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (bidding) 30 เม.ย. 64 134
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาดี หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (bidding) 30 เม.ย. 64 128
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม2564 1 เม.ย. 64 138
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 1 มี.ค. 64 230
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสรางถนนคอนกรีตเสริเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ท้องถิ่น มค.ถ.๖๗-๐๐๓ สายบ้านนาดี หมู่ที่ ๑๓ -บ้านโคกกลาง ตำบลบรบือฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารจ้างด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e 11 ก.พ. 64 223
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.๖๗-๐๐๖ สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๓ -บ้านหนองแสง ตำบลบรบือฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารจ้างด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e 11 ก.พ. 64 211
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซำแฮด หมู่ที่ ๑๕-บ้านหนองแสง ตำบลบรบือฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารจ้างด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ E๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ ธ 11 ก.พ. 64 186
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564 1 ก.พ. 64 222
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 5 ม.ค. 64 54
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 1 ธ.ค. 63 46
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 2 พ.ย. 63 42
000.ตารางแสดงวงเงิน ร่างขอบเขตงานและปริมาณงาน คสล.ม.5.62 10 มิ.ย. 62 364
000.ตารางแสดงวงเงิน ร่างขอบเขตงานและปริมาณงาน คสล.ม.6.62 10 มิ.ย. 62 339
000.ตารางแสดงวงเงิน ร่างขอบเขตงานและปริมาณงาน คสล.ม.13.62 10 มิ.ย. 62 268
ตารางแสดงวงเงินและใบปริมาณงาน ปรับปรุงอาคารเรียน ศพด.อบต.บรบือ 13 มี.ค. 62 390
ตารางแสดงวงเงินและใบปริมาณงาน ปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.บรบือ 13 มี.ค. 62 176
ตารางแสดงวงเงินและปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ ม.16.60 26 ก.พ. 62 226
ตารางแสดงวงเงินและปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ ม.17.60 26 ก.พ. 62 212
ตารางแสดงวงเงินและปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ ม.2.61 26 ก.พ. 62 92
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 12(งบปี60 67,000บาท) 21 ก.พ. 62 93
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 12(งบปี60 44,700บาท) 21 ก.พ. 62 81
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 12(งบปี61 133,800บาท) 21 ก.พ. 62 83
ตารางแสดงวงเงินและใบปริมาณงาน รางระบายน้ำ ม.12 21 ก.พ. 62 85
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 17(งบปี61 128,000บาท) 21 ก.พ. 62 84
ตารางแสดงวงเงินและปริมาณงานโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.บรบือ 7 ก.ย. 61 160
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้ายฯแ 20 ส.ค. 61 99
ตารางแสดงวงเงินจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้ายฯ 20 ส.ค. 61 104
ตารางแสดงวงเงินโครงการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตรับผิดชอบ อบต.บรบือ 18 มิ.ย. 61 103
ตารางแสดงวงเงินโครงการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนสังกัด อบต.บรบือ 18 มิ.ย. 61 216