นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)


ออนไลน์ : 12

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) วันที่ โหลด
ประกาศนโยบายงดรับของขวัญ No Gift Policy   10 ก.พ. 65 737
ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy   10 ก.พ. 65 275
เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต   5 ม.ค. 64 379
การแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต   1 มิ.ย. 63 362